Zajímavé odkazy

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Kroměříž Šipka
Úvodní stránka
Napište nám
Přidat k oblíbeným

Indian klub

Indian klub
SVČ ŠIPKA nabízí pro děti a mládež mimo jiné činnost v Indián klubu. Pod tímto názvem se nacházejí pravidelné schůzky (v budově SVČ ŠIPKA) nebo výpravy do přírody. Těchto příležitostí využíváme především k poznávání přírody a k její ochraně. Vycházíme z vlastní zkušenosti, že jedině poznané můžeme také chránit. To, co se děti dozvědí o Indiánech, jim pak umožňuje poznat život z jiného pohledu než jim přináší televize, kde mezi nejznámější Indiány patří Vinnetou. To je velké zkreslení toho, co Indiáni byli a jsou. Snad se nám daří alespoň v malé míře přibližovat, co s jejich životem souvisí. Nejsme zaměřeni na určitý indiánský kmen, ale seznamujeme děti se životem Indiánů všeobecně. Pokud najdou zalíbení v této činnosti v období svého dospívání, pak mají mnoho příležitostí jak svůj zájem využít v některém z indiánských kmenů nebo spolků, které jsou i v našem městě. Mladí "indiáni" se zábavnou formou dozvídají něco o místní květeně a fauně, naučí se v přírodě neslyšně pohybovat a hlavně jí neubližovat. Znamená to, že po tábořišti nezůstane ani stopa, leda snad ve vyčištěné studánce nebo na mýtině zbavené starých odpadků. Naši "indiáni" se zkoušejí na čas odpoutat od civilizace a co nejvíce splynout s přírodou.

Pobyt v přírodě je podmíněn vypěstováním všemožných rukodělných dovedností a výchovy k samostatnosti. Příjemnou součástí je romantika a přídech dobrodružství při táboření v týpí doplněném původní indiánskou hrou lakrosem, střílením z luku a dalšími dovednostmi. Užitečná je nenásilná a skoro nepozorovatelná podpora vzájemného sblížení člověka s přírodou.

Jsou spolky, které se životem Indiánů zabývají systematicky. Našim dětem jde především o poznání a ochranu přírody, přiblížení si života Indiánů a o převzetí jejich životních zásad. To vše formou, která je dětem blízká. Vycházíme z romantiky, kterou děti znají z filmů. Romantický pohled je postupně usměrňován tak, jak děti získávají zkušenosti s tábořením a s pobytem v přírodě. Je více organizací, které indiánskou tématiku nabízejí. Indián klub při SVČ ŠIPKA je jedním z nich. V dosavadní činnosti jsme se věnovali především celoroční přípravě na letní tábory, ale během zimy zkoušíme i zimní táboření. Náš zájem není určen výhradně některému z kmenů severoamerických Indiánů. Jde nám o celkový pohled, o poznání lidí, kteří obývali Severní Ameriku především v době "zlatého věku". Tomu odpovídá také skladba výrobků, které děti vytvářejí, a které jim při táboření, hrách a sportování slouží. O co méně zdařilé ty výrobky jsou, o to důležitější je vztah dětí k nim. Ten může být počátkem hledání a utváření vlastní cesty k hlubšímu poznání.

Zajímavé odkazy

Fotogalerie

SVČ Šipka, Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž
(Telefon) +420 573 339 054 (e-mail) svc.sipka@volny.cz

(Grafika a aplikace) František Valer & DUNA Graphics.