Zajímavé odkazy

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Kroměříž Šipka
Úvodní stránka
Napište nám
Přidat k oblíbeným

Kde nás najdete

Šipka
adresa SVČ Šipka
Úprkova 3268
767 01 Kroměříž
telefon +420 573 339 054
e-mail svc.sipka@volny.cz, sipka.ekonom@knet.cz
web http://www.svcsipka.cz
mapka jak nás najít

Údaje o zajímavostech okolí

Kroměžíž - město historické a současné

Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Směrem na východ se otevírá úrodnému střednímu Pomoraví, ostatní pahorkatinné okolí vytvořilo přirozenou hranici prvních lidských sídel. Údolní zářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických dobách obchodní cesty a stezky. Jejich přínos pro Kroměříž a okolí nebyl jen hospodářský. Byly cestami setkávání, vzájemného obohacování a prorůstání kulturních proudů a vlivů. Zde je střed Moravy; nejen v geografickém slova smyslu.

Zajímavé odkazy

Svatý Hostýn

je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradu také nejpamátnějším. Již po tři století je hostýnská hora (735 m n.m.)se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) cílem tisíců poutníků, kteří zde nacházejí útočiště ve svých životních strastech i potřebách.
Četné archeologické průzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné. Pozornosti však neuniknou zbytky opevnění (celkový obvod přes 1 800 metrů) tzv. laténské kultury, jejímiž nositeli byli Keltové. Výzkumy potvrdily domněnku, že Hostýn byl (po Starém Hradisku u Protivanova) druhým keltským oppidem na Moravě.

Zajímavé odkazy

Barokní hřbitov Střílky

Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka.

Zajímavé odkazy

Chřiby

Chřiby jsou zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské i přírodovědné, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem. Mnohé z nich jsou opředeny zajímavými pověstmi.

Zajímavé odkazy

Chropyně - renesanční zámek

Tvrz doložena roku 1542 za Václava z Ludanic, existovala však zřejmě již dříve. Haugvicové z Biskupic vybudovali koncem 16. století v městečku zámek Nový Haugvicov (někdy označován i jako hrad). Přestavbou tvrze nebo Nového Haugvicova (vzájemný vztah obou objektů není dosud jednozačně vyřešen, jeden z nich zřejmě stával na jižním okraji Chropyně - místní název Hrad) vznikl po roce 1615 nový zámek. Jeho stavebníkem byl olomoucký biskup František z Ditrichštejna a původně to byla pravděpodobně trojkřídlá patrová renesanční budova. V roce 1643 zámek vyplenili Švédové. Dvoupatrová obdélná budova s vysokou valbovou střechou a rekonstuovanými dvoubarevnými raně barokními fasádami a čtyřpatrovou hranolovou věží s vysokou stanovou střechou.

Zajímavé odkazy

Holešov

Město Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska, na březích říčky Rusavy. Mezi nejvýznamnější památky Holešova patří bezesporu renesančně barokní zámek, postavený po roce 1650 s parkem (18.století) a předzámčím, trinitářský klášter (soubor barokních staveb z let 1748 - 1750), farní kostel s Černou kaplí (polovina 17.století), filiální kostel sv.Anny (1742 - 1748), kaple sv.Kříže (asi 1662), kaple sv.Martina (1744), stará židovská synagoga (asi 1560), morový sloup (počátek 18.století) a židovský hřbitov.

Zajímavé odkazy

SVČ Šipka, Úprkova 3268, 767 01 Kroměříž
(Telefon) +420 573 339 054 (e-mail) svc.sipka@volny.cz

(Grafika a aplikace) František Valer & DUNA Graphics.